Våra tjänster

Avloppsrensning

Avloppsrensning

Vi utför avloppsrensningar av kök, badrum och stammar i mindre fastigheter.

VVS-arbeten

VVS-Arbeten

 
Vi är auktoriserade enligt Säker Vatteninstallation och utför alla sorters VVS-arbeten såsom blandarbyten, toalettbyten, servicearbeten o.s.v.

ROT-arbeten

ROT-arbeten

Vi har lång erfarenhet av ROT-jobb och utför stambyten i både enfamiljs och flerfamiljsfastigheter liksom kontor och övriga byggnader.